Resum Jornada Professional Fustend 2017

El dia 21 de Setembre de 2017, vam celebrar la primera Jornada Professional organitzada pel Gremi de Fusters.

Primer de tot, es va parlar sobre l’estat i condicions dels fusters, que són independents,… Però seguir per aquí no és una alternativa viable, ja que actualment s’ha perdut molt, i caldria estar i ser agremiats per ser forts i demanar al govern canvis.

Tot seguit una parella de persones ens va presentar el seu model d’empresa, en la construcció d’habitatges, va ser molt interessant perquè primer fan un estudi ambiental de la zona, obtenint d’aquestes dades la temperatura de confort (ni fred, ni calor) de tot l’any i construint amb fusta i d’altres sistemes, la casa no necessita sistemes energètics externs, amb la qual cosa es converteix en un sistema molt sostenible.

A continuació, vam veure dos representants més i una persona que va fer un vídeo des d’Austràlia, on per la seva idea estan treballant conjuntament amb projectes sostenibles, concretament aquesta empresa té 4 divisions, 3 d’elles tracten de fer diverses coses amb la fusta i l’última d’elles trasmetre el coneixement adquirit per gent en formació.

Després del cafè, hi va haver una taula rodona formada per diferents representants explicant diferents aspectes i visions de la fusta com, la perspectiva des del món dels arquitectes, empresa, dissenyadors,… Aquest també va ser molt interessant i es van debatre punts de vista que va donar a què en futures ocasions hi hagi una segona jornada de FUSTEND.

Altres xerrades molt interessants des de diferents àmbits de l’empresa i associacions existents per tal de generar un futur diferent i millor al món de la fusta.