GREMI COMARCAL DE FUSTERS EBENISTES I SIMILARS DE REUS

L’origen del gremi de fusters i ebenistes és molt llunyà. L’any 1934 ja existia una “Societat d’obrers, fusters i ebenistes” formada por 135 socis, segons consta en una relació detallada, on hi figura el nom de cada un d’ells i la seva especialitat: 97 fusters, 35 ebenistes i 3 mecànics-fusters . Aquesta relació està signada pel president de la Societat, el senyor Antoni Sabaté i pel seu secretari, el senyor Jordi Girona Lladó.

Durant els anys de la Guerra Civil (1936 al 1939) totes les fusteries de Reus van ser «col·lectivitzades» i van ser requisades les màquines i les eines dels tallers per portar-les a les esglésies. Tenim notícies que a l’església de Sant Joan s’hi feien treballs de fusteria per a la construcció.

En acabar la Guerra Civil, es va formar el “Sindicato Vertical de la Madera y el Corcho” on s’hi troba enquadrat el Gremi, encara que mantenia un funcionant amb una certa independència.

El Gremi Comarcal de Fusters, celebrava ja unes festes pròpies per Sant Josep, el seu patró, que consistien bàsicament en una missa pels difunts del Gremi i en un Solemne Ofici a l’església de Sant Francesc. Els actes religiosos eren ineludibles en aquells temps. També es feia un dinar de germanor pels jubilats, que eren convidats cada any al dinar, mentre la seva salut ho permetia.

S’ha de destacar que en aquella època es va decidir donar una insígnia, igual a l’actual, a tots els agremiats jubilats l’any anterior. Aquesta insígnia es dóna tant als obrers com als patrons. Segons les meves dades, és l’única entitat o gremi de Catalunya que fa aquest homenatge sense distingir entre patrons i obrers.

Un altre acte que tenia molt d’èxit durant aquelles festes era el ball, amenitzat per bones orquestres. Aquest ball s’acostumava a fer al Teatre Bartrina el dia 18 de març a la nit, o sigui la vigília de Sant Josep. Com que normalment el dia de Sant Josep se celebra durant la Quaresma, encara que aquest dia estava dispensat, no es podia celebrar el ball fins passades les 12 de la nit.

Una vegada entrat el període de la democràcia, van ser desballestats els Sindicats, però no el nostre Gremi, el qual ressorgeix amb un nou tarannà i idees noves. Així es va formar una nova junta el dia 15-02 1978 amb el senyor Josep Masquef com a primer president, entre l’any 1978 i el 1982.

És destacable la importància que tingué aquest nou Gremi tant en l’àmbit provincial com en l’autonòmic, ja que en aquest temps es va formar la Federació Provincial de Fusters, Ebenistes i Similars.

També el Gremi fou impulsor d’una Confederació Catalana de la fusta, que aglutinava tots els sectors implicats al voltant de la fusta, amb totes les seves modalitats i treballs.

En l’ acta de constitució d’aquesta Confederació, figuren com assignats en representació de la província de Tarragona dos membres de la junta del nostre Gremi, el senyor Masquef i el senyor Girona.

Presidents del Gremi Comarcal de Fusters del Baix Camp:

1r President (1978-1982)

Sr. Josep Masquef

2n President (1983-1988)

Sr. Jordi Girona

3r President (1989-1991)

Sr. Medina

4rt President (1992-2001)

Sr. Xavier Colom

5è President (2002-2010)

Sr. Enric Espinal

6è President (2011-2016)

Sr. Xavier Pellicer

7è i actual President

Sr. Josep Maria Cogul